• +48  61 67 00 176
Twój koszyk jest pusty
polski
Szybki kontakt

509 131 122509 131 122

KontaktKontakt


Właścicielem sklepu internetowego kosfryz.com.pl jest firma: 

KOSFRYZ Sp. z o.o., 
Gostyńskie Przedmieście 8 
63-140 Dolsk
NIP:7851797410 
REGON: 302224964
KRS: 0000434859 Sąd Rejonowy Poznań IX Wydział Gospodarczy KRS.
tel. stacjonarny: 61 67 00 176 
 


Regulamin Zakupów

1. Podstawowym warunkiem zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza, w którym Kupujący podaje dane imienne i teleadresowe.


2. Zamówienia przyjmowane są przez Internet, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia są przetwarzane w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budza wątpliwości co do ich poprawności.


4. Złożone zamówienie można zmienić lub anulować tylko w przypadku gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana. W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie.


5. Wszelkie ceny w sklepie Kosfryz.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na zakupiony towar wystawiamy dokument sprzedaży – fakturę (na życzenie) lub paragon.


6. Sklep Kosfryz zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży. Oferta sklepu może być na bieżąco zmieniana i aktualizowana, w szczególności zmiany cen.


7. Zapłata za towar uiszczana jest przez Kupującego z góry przelewem albo gotówką przy odbiorze przesyłki. Zastrzegamy sobie możliwość zażądania od Klienta zapłaty przelewem z góry (przedpłata).

Płatności elektroniczne przelewy24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna (przelewy24.pl).


8. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca zobowiązany jest do wypełnienia protokołu szkody. Druk protokołu szkody Kupujący żąda od dostarczyciela paczki (kuriera firmy transportowej). Brak sporządzenia protokołu szkody oznacza, że dostarczony i wydany przez kuriera towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nie uszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.


9. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@kosfryz.com.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Gostyńskie Przedmieście 8, 63-140 Dolsk.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[dane sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.


10. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail biuro@kosfryz.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

* imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu kontaktowego,

* datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

* przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

* wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

Jako sprzedający zobowiązujemy się do dostarczania towaru bez wad.


12.  
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń oraz dostęp do tych procedur:


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy 
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do 
ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 

13. Sklep Kosfryz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu Kosfryz mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

Sklep Kosfryz nigdy nie udostępnia i nigdy nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów email.

14. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie Zakupów.

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®